Schrijfster Karen Bies kan zo door naar Macedonië

(tekst: Tresoar – onderin Elske Schotanus) LJOUWERT – Foar it literêre útwikselingsprojekt Other Words/Oare Wurden siket Tresoar nei in Fryske skriuwer dy’t de útdaging oandoart om acht wiken lang yn Masedoanië te wenjen en te wurkjen. It projekt Other Words/Oare Wurden (http://otherwordsliterature.eu/) is in ynternasjonaal literêr útwikselingsprojekt. Doel is om in netwurk op te bouwen...

Lees verder »