Stookverbod in Dongeradeel

De aanhoudende droogte in Nederland zorgt voor een sterk verhoogd risico op natuurbranden. De brandweer Fryslân roept iedereen dan ook op om extra alert te zijn.In de gemeente Dongeradeel geldt een verbod op het stoken van open vuur op grond van de Wet milieubeheer (Artikel 10:2). Alle verleende ontheffingen op basis hiervan worden tot 1 september 2018 ingetrokken en nieuwe ontheffingen worden tot die periode niet verleend. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de einddatum worden gewijzigd. Het overtreden van dit verbod is strafbaar.Stookverbod in Dongeradeel

Lees verder »