Totale uitstaande schuld geld lenen neemt af

Sinds 2012 neemt het uitstaande bedrag aan leningen per jaar af. In 2012 stond er nog een bedrag open van ruim 28 miljard. Eind 2017 is dit bedrag afgenomen en staat er nog 25,5 miljard uit. Dit past volledig in de huidige tijd van aflossen van schulden en ontsparen.De uitstaande som bestaat naast lease, persoonlijke leningen en doorlopend krediet uit roodstanden bij banken. Van de huidige 25,5 miljard staat een bedrag van 9,0 miljard uit aan roodstanden.Rente ontwikkelingDe rente op geld lenen heeft een historisch laag punt bereikt, zo is het al mogelijk om te lenen in de vorm van een persoonlijke lening vanaf 4,1%. Net als bij hypotheken zien we dat de rente de afgelopen jaren sterk is gedaald.De roodstanden kennen ook een variatie aan rentetarieven, gemiddeld moet je denken aan een rente tussen de 9% en 14%. Mede afhankelijk van het bedrag dat je roodstaat of de faciliteit...

Lees verder »