Ingezonden: Postuum aanvraag ereburgerschap Foekje Dillema

Wat Foekje Dillema uit Burum heeft meegemaakt als mens en sporter is met geen pen te beschrijven. Zondag j.l. was er een herhaling van de documentaire over Foekje Dillema bij “Andere tijden sport”.Na 70 jaar is er nog steeds veel belangstelling over het onrecht wat haar is aangedaan en het houdt mij steeds bezig. In de afgelopen jaren is er heel veel over gepubliceerd en er zijn diverse initiatieven geweest om haar te eren. Jaren geleden heeft de gemeenteraad van Kollumerland c.a., ingestemd om een bijdrage te verlenen voor een monumentje in Burum. Het is trouwens prachtig geworden.Ook dit jaar is er een prachtig monument, gemaakt door Ids Willemsma, onthult bij atletiekvereniging Leonitas in Leeuwarden.Ook heeft Bonne Stienstra, bij zijn afscheid als columnist van de LC, nog aandacht geschonken aan het onrecht van Foekje.Ieder jaar zijn er de “Fanny Blankers-Koen games” in Almelo en ieder jaar denk ik dan aan...

Lees verder »