CDA bezorgd over gevolgen uitspraak Europees Hof voor akker- en tuinbouw en veredeling van gewassen

De CDA Statenfractie is bezorgd over de gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over genetische manipulatie voor akker- en tuinbouw en de veredeling van gewassen. De fractie stelt daarover vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.Vorige week kwam het Hof met de uitspraak dat alle genetische aanpassingen aan gewassen moeten voldoen aan de strengste regels. Dat betekent dat procedures om dit soort gewassen op de markt te brengen lang en kostbaar zullen zijn. Ook kunnen geen aardappelen worden ontwikkeld die minder gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben. In de Leeuwarder Courant van 27 juli jl. gaf de directeur van HZPC in Joure, de heer Backx aan dat het bedrijf, een innovatief bedrijf op gebied van o.a. aardappelveredeling, hierdoor genoodzaakt is om voor de veredeling van gewassen uit te wijken naar de Verenigde Staten of Azië. Hierbij gaat het om de besteding van miljoenen euro’s en het verlies van hoogwaardige...

Lees verder »