Negatief zwemadvies locatie Aldegeaster Brekken

Met ingang van vandaag, 1 augustus 2018, geldt een door de provincie Fryslân ingesteld negatief zwemadvies voor Aldegeaster Brekken, Oudega gemeente Súdwest-Fryslân. De kans op gezondheidsklachten is daar te hoog in verband met de aanwezigheid van blauwalgen. Bij de zwemgelegenheid wordt met een bord aangegeven dat er een negatief zwemadvies geldt.De zwemwatertelefoon (058-2925650) van de provincie is het gehele zomerseizoen bereikbaar. Bij dit nummer is tot eind september de meest actuele informatie over de waterkwaliteit van het zwemwater in de provincie beschikbaar. Specifieke vragen kunt u stellen per e-mail aan zwemwater@fumo.nl. Actuele informatie is ook te raadplegen via de internetsite www.zwemwater.nl.Negatief zwemadvies locatie Aldegeaster Brekken

Lees verder »