Meer ziekmeldingen na zwemmen in buitenwater

HEERENVEEN – Het aantal meldingen van mensen die ziek zijn na zwemmen in het buitenwater neemt toe. Dit blijkt uit de gegevens van de zwemwatertelefoon, waar ook het aantal meldingen van blauwalg en dode vissen stijgt. Een verslechterde toestand van het zwemwater blijkt nog niet uit de metingen van de officiële zwemplaatsen. Die laten geen ongebruikelijk beeld zien. Buiten die locaties zijn geen metingen naar de zwemwaterkwaliteit. Gedeputeerde Michiel Schrier: ,,In deze uitzonderlijk mooie zomer kunnen we gelukkig nog op veel plaatsen zwemmen. Maar blijf zelf wel alert op blauwalg, ook buiten de aangewezen zwemplaatsen. Kijk eerst naar de toestand van het water voor je erin springt.’’ Het lastige is, is dat niet alle verontreiniging van het water waarneembaar is. De afgelopen week is er alleen voor de Aldegeaster Brekken een negatief zwemadvies bijgekomen. Die voor de Leien (Rottevalle) en het Lauwersmeer (Oostmahorn) blijven gehandhaafd. Daarnaast geldt voor twee zwemplekken...

Lees verder »