Gezamelijke kaatspartij in Paesens-Moddergat

Zaterdag 4 augustus werd de gezamelijke kaatspartij met Morra-Lioessens en Anjum gekaatst in Paesens-Moddergat. Deze partij werd gesponsord door slagerij Menno Hoekstra te Anjum en Bloemisterij Hoge Dijken te Dokkum.Ondanks de vakantie was de opgave goed en kon er bij de heren met zeven parturen en bij de dames met zes parturen gespeeld worden. Bij de heren werd er met een winnaars en herkanssings ronde gespeeld en de dames speelden in competitieverband. Mede door het prachtige weer waren er vele supporters om de kaatsers aan te moedigen. Al met al werd het een zeer geslaagde kaatsmiddag.De uitslagen waren als volgt:Heren:1e prijs: Johannes Koree, Oene v/d Woude en Wiebe Wessel Bos2e prijs: Lolke Dijkstra, Siemen Zeilinga en Andre Turkstra 1e herkanssings ronde: Jan Dijkstra, Pope Bauke Holwerda en Nanne StiemsmaDames 1e prijs: Marjanne Faber, Jeanette Cuperus en Johanna Bos2e prijs: Margriet Wijtsma, Jitske Hovinga en Astrid Meinema3e prijs: Hillie Groen, Geartsje...

Lees verder »