Nieuwe structuur IFKS versoepelt organisatie

LEMMER – Op een mooie zomeravond op een bankje onder de Lemster vuurtoren. Samen met de voorzitter van de Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen Sicko Heldoorn, de hele IFKS even doorlopen. Ineens duikt een dikke zwarte rat op uit de Tramhaven, kuiert over de dijk naar de jachthaven Lemster Baai. “No, wý tinke dat we no hast alle ûnrant der wol út ha”, zegt Heldoorn knipogend. Hij bedoelt dat de nieuwe structuur van de IFKS zal zorgen dat de organisatie van skûtsjesilen 2018 soepel gaat verlopen. Opleiding Eenvoudig gezegd komt de nieuwe structuur er op neer dat er niet meer allerhande commissies op eigen houtje zaken beslissen of uitvoeren. Zo was de schippersvergadering op technisch gebied de enige aan te spreken instantie, maar die vergadert nu ook onder voorzitterschap van Sicko Heldoorn. En moet alle wensen neerleggen bij de technische commissie of de wedstrijdcommissie. En dan kan er nog niets worden...

Lees verder »