Fossielvrije subsidie (150.000 euro) in recordtempo afgehandeld – Project matig succesvol

Fossielvrij subsidie Woont burgemeester Gerbrandy van Achtkarspelen op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden? Burgemeester Gerbrandy, Foppe de Haan, Bouwe de Boer, Harmen de Haas en Urgenda – ze kennen de fossielvrije wegen (van onze speciale medewerker) Op 17 juli j.l. – het kon nog net voor het reces – stond een intrigerend subsidieverzoek op de agenda...

Lees verder »