Op zoek naar de Tijgerspin in de Ketliker Skar

KATLIJK – Het Ketliker Skar is een gevarieerd bos- en heidegebied waar o.a. veel libellen, vlinders en spinnen leven. In de maand augustus zijn hier webben te vinden van de tijger- of wespspin, een zuidelijke soort die steeds verder oprukt naar het noorden. Ga samen met de natuurgids van It Fryske Gea op zoek naar de tijgerspin en leer meer over de activiteiten van deze grote spin, die zelfs libellen vangt in zijn web. Er is ook ruim gelegenheid om foto’s te maken. Oude beukenbomen en vogelzang Tijdens deze zoektocht naar de tijgerspin wandelen we door statige lanen met oude beukenbomen. Het grootste deel is cultuurbos en sommige bomen staan hier dan ook al vanaf de negentiende eeuw. Al wandelend door het Ketliker Skar zien we de variatie in planten- en diersoorten. In het oude vochtige loofbos behoren dalkruid, lelietje-van-dalen en gewone salomonszegel tot de bijzondere planten. Maar ook vogels...

Lees verder »