Nieuw seizoen . . . nieuwe start voor Chr. Mannenkoor Pro Rege

Christelijk Mannenkoor Pro Rege Dokkum e.o. start woensdag 29 augustus met de repetities. Dit betekent tevens het begin van een nieuw tijdperk. Een andere oefenlocatie en, na 20 mooie en leerzame jaren met Durk Norbruis, beginnen ze dit seizoen met Jan Hibma als nieuwe dirigent. Jan werd geboren in 1967 en groeide op in IJlst. Muziek speelde een grote rol in het gezin Hibma. Al op 14-jarige leeftijd dirigeerde hij zijn eerste jeugdorkest. Op 18-jarige leeftijd was hij dirigent van een tweetal fanfares en een jongerenkoor. Sinds 1996 is Jan verbonden als dirigent aan het Interkerkelijk Mannenkoor Edoza te Sneek en vanaf 2016 dirigeert hij ook Mannenkoor Westerlauwers te Buitenpost. Beide koren zijn onder Jan flink in ledenaantal gegroeid. Jan is verknocht aan het mannenkoor en verheugt zich dan ook op een mooie periode met Pro Rege. Voorop bij hem staat het plezier in het muziek maken, een goede sfeer...

Lees verder »