Regenbuien geen einde aan watertekort

De regenbuien van de afgelopen dagen zijn zeer welkom maar maken geen eind aan het watertekort. Er zijn meerdere weken regen nodig om het huidige neerslagtekort in te lopen. Het eerder ingestelde beregeningsverbod dat Wetterskip Fryslân heeft ingesteld blijft daarom voorlopig van kracht.Ondanks de buien, lijkt het einde van de droogte nog niet in zicht. Ook in de komende weken wordt nog weinig neerslag en veel verdamping verwacht. Akkerbouwers mogen daarom alleen tussen 08.00 uur ’s avond en 10.00 uur ’s ochtends beregenen. Door dit tijdslot kan Wetterskip Fryslân het water in de polders op peil houden. Voor grasland geldt een algeheel beregeningsverbod uit oppervlaktewater. Op www.wetterskipfryslan.nl staat welke gewassen wanneer beregend mogen worden.Peil IJsselmeer daaltDe waterschappen mogen voorlopig nog dezelfde hoeveelheid water inlaten uit het IJsselmeer. Via de inlaten bij Lemmer en Stavoren kan Wetterskip Fryslân de waterstand in de meren, kanalen en sloten op peil houden. Het peil...

Lees verder »