Beregeningsverbod opgeheven in Noordoost Fryslân

Wetterskip Fryslân heft per direct het beregeningsverbod in haar beheergebied op. Anders dan verwacht, is de neerslag van de afgelopen dagen, heel geleidelijk gevallen en goed opgenomen in de grond. Wetterskip Fryslân kon daardoor het grootste deel van het regenwater, gemiddeld 45 millimeter, in de polders ‘vast’ houden. De bewolking en lagere temperaturen zorgen bovendien voor minder verdamping. Doordat ook de vraag van de agrarische sector naar water afneemt, is het watersysteem weer in balans.Lagere waterstanden aanleiding voor verbodDe afgelopen periode was er sprake van aanhoudende droogte, waardoor 26 juli een beregeningsverbod werd ingesteld. Door de droogte was de vraag naar water voor beregening zo groot, dat Wetterskip Fryslân in de polders en op de hoge gronden de peilen niet kon handhaven. Een verbod was nodig om het systeem weer op orde te krijgen. Met de effecten die het verbod had, konden vrijdag 3 augustus de tijden worden versoepeld. Kijkend naar...

Lees verder »