Gezamenlijk nieuw plan Meyerweg rond ‘Nij Brongergea’

DE KNIPE – In De Knipe hebben de bewoners van de Meyerweg rond ‘Nij Brongergea’ gezamenlijk een alternatief plan getekend voor de inrichting van het shared space-gebied. Dit is gebeurd in goed overleg met de gemeente Heerenveen, die heeft ingestemd met dit nieuwe plan. In de nieuwe situatie is rekening gehouden met de belangen van alle aanwonenden van dat deel van de Meyerweg. Voor het oorspronkelijke plan waren stroken grond nodig. Bewoners en de gemeente verschillen van mening over het eigendom van deze grond. Nu zijn de stroken buiten het in te richten gebied gelaten. Door deze gezamenlijke oplossing zal de herinrichting door aannemer KWS geen vertraging oplopen. Tekening: de definitieve herinrichting. Het bericht Gezamenlijk nieuw plan Meyerweg rond ‘Nij Brongergea’ verscheen eerst op GrootHeerenveen.

Lees verder »