Partijen sluiten overeenkomst voor beter zicht op redding weidevogels

De Bond Friese Vogelwachten (BFVW) en de boeren die via het Kollektievenberied Fryslân aan weidevogelbeheer doen, intensiveren hun samenwerking.

Lees verder »