Renovatie zeesluis Harlingen over zeven jaar

Een grote renovatie van de Tjerk Hiddessluizen in Harlingen staat gepland tussen 2025 en 2030, blijkt uit antwoorden op vragen van het CDA Harlingen over de inlaat van zout water in het Van Harinxmakanaal.

Lees verder »