Geen Cityswims met Maarten: redders met lege handen

De mannen en vrouwen van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD) hebben dit weekeinde, nu het meezwemmen met Maarten van der Weijdens elfstedenzwemtocht is afgelast, weinig om handen. Ze hebben hun inzet radicaal af moeten schalen: oorspronkelijk stonden er 120 mensen paraat, afkomstig uit heel Nederland, nu is er slechts een klein groepje actief.

Lees verder »