Dorpsbelangpartij in Paesens-Moddergat

Afgelopen zaterdag werd de dorpsbelang partij gekaatst in Paesens-Moddergat. De dames en heren hadden beide vier parturen, waardoor ze in competitie verband konden kaatsen.Er werd over het algemeen spannend gekaatst waardoor na de laatste slag pas bekend werd wie er met de eerste prijs naar huis zou gaan.De uitslagen waren als volgt:Dames 1e prijs: Reinou Jansma (koningin), Sietske Buurmans en Andrea Visser. Tweede prijs: Emkje Lei en Tjitske Dreijer. Heren 1e prijs: Durk Visser, Nutte Buurmans (Koning) en Berend de Jong. Tweede prijs: Gerben Lei, Gerbren Basteleur en Siemen Zeilinga. Volgende week zaterdag, 25 augustus, hebben ze het pearkekeatsen op het programma staan.Dorpsbelangpartij in Paesens-Moddergat

Lees verder »