Fragen FNP nei oanlieding blog direkteur Caparis

HEARRENFEAN – Yn in blog op de website fan Caparis ropt algemien direkteur Alex Bonnema gemeenten op om mear minsken nei de sosjale wurkfoarsjenning te stjoeren. Caparis hat neffens Bonnema op it stuit mear wurk oft se mei de eigen minsken oan kinne. “Caparis heeft momenteel ruim vijftig onvervulde vacatures. We zijn gedwongen uitzendkrachten in te zeten om het werk uit te voeren”, sa skriuwt Bonnema. Neffens de algemien direkteur is dizze situaasje net sa oft hy wêze moat. “In de kaartenbakken van onze acht aandeelhoudende gemeenten zitte meer dan tienduizend mensken die wel willen werken maar de kans niet krijgen”. Neffens Bonnema kriget Caparis op fragen om geskikte minsken gjin positive reaksjes. Hearrenfean is ien fan de acht oandielhâlders. De FNP yn de ried fan Hearrenfean wol hjir mear oer witte en hat nei oanlieding fan de blog fragen oan it kolleezje stelt. Het bericht Fragen FNP nei oanlieding...

Lees verder »