Noch hieltyd gjin beslút IM oer eventuele ferfolging fan skipper Amicitia

It is noch altyd net dúdlik oft de skipper fan de Amicitia him foar de rjochter ferantwurdzje moat foar it ûngelok fan twa jier lyn. Lês mear oer: Noch hieltyd gjin beslút IM oer eventuele ferfolging fan skipper Amicitia.

Lees verder »