StemWijzer en mobiele stembureaus bij gemeenteraadsverkiezingen Noardeast-Fryslân

De voorbereidingen voor de raadsverkiezingen in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân zijn in volle gang. De negen politieke partijen waarvan bekend is dat ze gaan meedoen aan de verkiezingen zijn afgelopen dinsdagavond uitgenodigd om onderwerpen aan te dragen voor stellingen in de StemWijzer. De StemWijzer is een digitale stemhulp die inwoners van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. kan helpen om te bepalen op wie zij op 21 november a.s. willen stemmen. Het is voor het eerst dat de drie gemeenten gebruik gaan maken van de StemWijzer. Daarnaast zetten zij ook voor het eerst mobiele stembureaus in op de verkiezingsdag.StemWijzerEen veelgenoemd argument om niet te stemmen tijdens verkiezingen is: ‘Ik weet niet op wie ik moet stemmen.’ Door in de StemWijzer dertig stellingen te beantwoorden met Eens, Oneens of Geen van Beide, ontdekken inwoners welke politieke partij(en) in Noardeast-Fryslân het beste aansluit(en) bij hun standpunten. De StemWijzer komt naar verwachting op 19 oktober...

Lees verder »