Werkzaamheden onderdoorgang Goddeloze Singel

De Sintrale As is meer dan een weg alleen. Een gebied ter grootte van ongeveer 7000 hectare krijgt een flinke impuls. Onder andere door ontwikkeling van natuur, door herstel van elzensingels, door het verbeteren van landbouwstructuur en door de aanleg van bijvoorbeeld nieuwe fiets- en wandelpaden. Deze projecten vallen onder de gebiedsontwikkeling van De Sintrale As. Elke maand licht men zo’n gebiedsproject eruit. Deze maand is dat: fietstunnel Goddeloze Singel.Binnenkort start aannemer Heijmans, in opdracht van De Sintrale As en ProRail, met de werkzaamheden voor de fiets- en wandelonderdoorgang bij de Goddeloaze Singel te Feanwâlden. Door de aanleg van de tunnel ontstaat er een veilige fiets- en wandelverbinding en kan de overweg bij de Goddeloaze Singel worden afgesloten. Om de inwoners van het dorp te informeren werd er donderdag 13 september een inloopbijeenkomst georganiseerd in MFC 'De Mienskip'.De huidige overweg over het spoor voor fietsers en voetgangers via de Goddeloze...

Lees verder »