Indrukwekkende theatervoorstelling over het leven van jonge mantelzorgers

Eén op de vier jongeren in Nederland groeit op met zorg. Om meer aandacht voor deze groep jongeren te generen, organiseerden KEaRN Welzijn, Stichting Welzijn Het Bolwerk en Federatie Christelijk Jeugdwerk Tytsjerksteradiel op dinsdag 25 september de theatervoorstelling ‘Whatif…’ in het Badhûs te De Westereen.Het publiek bestond deze middag onder andere uit studenten van NHL-Stenden, schoolmaatschappelijk werk, gebiedsteam-, jeugdteam- en dorpenteammedewerkers, mantelzorg ervaringsdeskundigen, raadsleden, mantelzorgmakelaar en vrijwilligers vanuit het VPTZ, Freonskippers en mantelzorgsteunpunten uit de provincie Fryslân. Voorafgaand aan de voorstelling konden de 80 aanwezigen luisteren naar de inleiding door dagvoorzitter Sjoerd Steegstra. Zijn moeder werd ernstig ziek toen Sjoerd 13 jaar was. Dit had zoveel impact op zijn leven, dat hij zwaar depressief werd. Hij schreef hierover een persoonlijk en indrukwekkend lied, dat hij ook deze middag ten gehore bracht.De hoofdrolspeler in voorstelling ‘Whatif…’ van theatergroep Bint is de jonge Rudolf. Zijn vader heeft MS en zijn zusje heeft...

Lees verder »