Aannemer de Stegge uit Goor gaat nieuwe Marijkehiem bouwen

HEERENVEEN – Na verschillende selectierondes heeft Meriant Aan de Stegge uit Goor gekozen als aannemer voor  de nieuwbouw van Marijke Hiem. Zij verplaatsten zich goed in de visie (h)erken wie ik ben van Meriant. Erik Kuik, voorzitter RvB Alliade en Rob Nelis, directeur van Aan de Stegge B.V. ondertekenden onlangs het contract. De oplevering van Marijke Hiem zal in de zomer van 2020 plaatsvinden. Selectie aannemer Het afgelopen half jaar heeft de beooordelingscommissie bouw in verschillende rondes gesprekken gevoerd met diverse aannemers. De beoordelingscommissie bestond onder andere uit zorgmedewerkers en twee leden van de cliëntenraad. Na een zorgvuldig proces vond de beoordelingscommissie Aan de Stegge het beste passen bij Meriant en haar visie op wonen. Aan de Stegge Aan de Stegge verplaatste zich goed in de bewoners en de visie (h)erken wie ik ben van Meriant. In de plannen staat zo normaal mogelijk wonen voorop. Het ontwerp laat een mooie...

Lees verder »