Medisch Centrum Sionsberg versterkt medische banden met regionale partners

Per 1 oktober a.s. werkt Medisch Centrum Sionsberg samen met de chirurgen van Heelkunde Friesland en de internisten van de Maatschap Interne Geneeskunde & MDL - MCL bij het aanbieden van poliklinische zorg in Dokkum.Met het oog op toenemende arbeidskrapte en verdere specialisaties binnen medische vakgebieden beoogt MC Sionsberg met deze samenwerking de kwaliteit en continuïteit van zorg voor de inwoners in de regio Noordoost Friesland ook voor de toekomst te garanderen.MC Sionsberg richt zich op specialistische poliklinische zorg die nauw aansluit op de zorgbehoefte van de inwoners in de regio Noordoost Friesland. Zinnige en zuinige zorg dichtbij de mensen, waar mogelijk thuis met innovatieve oplossingen (zoals de recente ontwikkelingen op het gebied van Hartwacht en Longwacht).De focus van MC Sionsberg ligt op het bieden van kwaliteit en continuïteit van zorg in de regio en daarin is een nauwe samenwerking met medisch specialisten vanuit het Top klinisch Ziekenhuis MCL en...

Lees verder »