Welke gevolgen heeft faillissement Mega Advies voor Hounspolder?

Wijkpanel de Zuidlanden: meer duidelijkheid nodig over de groenstructuur Welke gevolgen heeft faillissement Mega Advies voor dit gebied? (Van een verslaggever) Het initiatief van Anne Venema voor behoud en verbetering van de Hounspolder onder Goutum als weidevogelgebied is bekend. Vorige week werd het in de Leeuwarder raad door vrijwel alle fracties omhelsd – onder aanvoering...

Lees verder »