Bijeenkomst voor sportverenigingen over duurzame sportaccommodaties in Heerenveen

HEERENVEEN – Sport Fryslân gaat in opdracht van gemeente Heerenveen en Provincie Fryslân sportverenigingen helpen bij het verduurzamen van hun sportaccommodatie. De kosten van energie zijn bij sportverenigingen vaak hoog. In gemeente Heerenveen zijn ongeveer 40 sportverenigingen die baat kunnen hebben bij investeringen in energiebesparing en duurzame energie. Sportclubs kunnen zo hun financiële positie versterken. Informatiebijeenkomst Op woensdagavond 10 oktober vindt een informatiebijeenkomst “Win(st) met energie” plaats bij vv Read Swart/Kinea in de Knipe (Jonkmanweg 4). Sportverenigingen gemeente krijgen advies over het structureel omlaag brengen van energiekosten. Vaak wordt gedacht aan grote investeringen zoals LED-veldverlichting en zonnepanelen, maar simpele maatregelen kunnen al grote resultaten opleveren. Ook kunnen verenigingen gebruik maken van aantrekkelijke financiële regelingen. Hoe verenigingen dit kunnen aanpakken vertellen specialisten op het gebied van energie en financiering. Subsidie voor verduurzaming sportaccommodaties In Fryslân zijn 450 sportverenigingen verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van een eigen accommodatie. Via een...

Lees verder »