Stedenlijst en Broodfonds in de Weekend Nieuwsshow

Zaterdag was de Weekend Nieuwsshow weer goed gevuld. Er kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Bert Koonstra sprak over het voornemen om Dokkum te schrappen van de stedenlijst. Aaltje Rispens had het over de informatieavond van het Broodfonds. Bij de Column van de Week was deze keer Marlinde van der Woude aan de beurt, over vrijwilligerswerk. Dokkum schrappen van de stedenlijst, Noordoost Fryslân ging er tegen in. Bert Koonstra legde uit dat de Gedeputeerde Staten alleen een speciale status wilden laten aan Leeuwarden, Drachten, Heerenveen, Sneek en Harlingen. Dokkum zou uit dat rijtje verdwijnen. Maar met succes van de tegenhouding ervan door Noordoost Fryslân, blijft Dokkum op de lijst staan.Aaltje Rispens legde uit wat het Broodfonds precies inhoudt en vertelde daarbij gelijk over de komende informatieavond erover. Het Broodfonds is een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor en door ondernemers. Een groep ondernemers tussen de 25 en 50, die elkaar steunen wanneer één van hen...

Lees verder »