Open informatiemiddag over Dementie in Trinitas Heerenveen

HEERENVEEN – Kent u iemand met dementie? Die kans is groot. In Nederland krijgt 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 7 mannen dementie. Hoe kun je iemand met dementie ondersteunen? Deze informatiemiddag maakt dementie bespreekbaar en geeft handvatten voor een dementievriendelijk Heerenveen. De informatiemiddag wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland – afdeling Friesland, en de Protestantse Gemeente Heerenveen. U bent op woensdag 7 november, om 14:30 uur van harte welkom in Trinitas te Heerenveen (Coehoorn van Scheltingaweg 1). Alzheimer Nederland, afdeling Friesland, zet zich in om de gemeente Heerenveen dementievriendelijk te maken, zodat mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving. Door het aanbieden van trainingen over het omgaan met dementie, kan er een gemeenschap ontstaan waarin de ziekte wordt herkend en geaccepteerd. Door de bakker, de buurman, op de sportclub en in de kerk. Mensen kunnen dan langer hun boodschappen blijven doen,...

Lees verder »