Eerste ledenvergadering Dorpsraad Gerkesklooster-Stroobos

De grote zaal in dorpshuis Rehoboth zat zo goed als vol tijdens de eerste algemene ledenvergadering van de Dorpsraad Gerkesklooster-Stroobos. De vergadering verliep rustig, maar de gemoederen raakten toch enigszins verhit toen er over het thema wonen gesproken werd.In het afgelopen half jaar was het onderwerp wonen duidelijk één van de speerpunten van de Dorpsraad. Sinds het uitkomen van de regionale woningmarktanalyse (ook wel KAW-rapport genoemd)  van de gemeente Achtkarspelen hebben werkgroepleden hard gewerkt om aan te tonen dat de visie van het onderzoeksbureau niet strookt met die van de inwoners van het tweelingdorp. En dat werd tijdens deze bijeenkomst nog eens zeer duidelijk gemaakt. Het harde werken heeft zijn vruchten afgeworpen, de dorpsraad en de gemeente Achtkarspelen zullen een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren.Een ander onderwerp van debat bleek de verkeersveiligheid op de Verlaatsterweg en wegwerkzaamheden. Meerdere bewoners lieten duidelijk dat het wel erg lang duurt voordat de problematiek wordt...

Lees verder »