Gezondheidsonderzoek kinderen in Friesland: meer water drinken, minder bewegen

HEERENVEEN – Friese ouders vinden dat de gezondheid van hun kind over het algemeen (zeer) goed is. Kinderen uit eenoudergezinnen en kinderen die opgroeien in een gezin met een lage sociaaleconomische status hebben wel veel vaker gezondheidsproblemen. De afgelopen periode onderzocht GGD Fryslân de gezondheid van de Friese kinderen. Voor deze Kindmonitor vulden ouders de vragenlijst in. Aan dit grootschalige onderzoek deden bijna 11.000 ouders mee. Zij hebben kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. Voor het eerst bevroeg GGD Fryslân ook de ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 3 jaar. Wat zijn opvallende resultaten? Alle resultaten staan verwerkt in een online magazine. Een greep uit de meest opvallende resultaten: • Als het gaat over de psychosociale gezondheid, blijkt dat 3-jarigen vaker te maken hebben psychosociale problematiek, vergeleken met 4 tot en met 12 jarigen (24% om 17%). • Ouders van...

Lees verder »