Doe dag Lauwers College Kollum

Dinsdag 6 november is de eerste doe dag van het Lauwers College Kollum geweest. Vele leerlingen van groep 8 van verschillende basisscholen hebben zich opgegeven voor een leuke Doe middag op de locatie.Na ontvangst door enkele eerste klas leerlingen, werden de leerlingen welkom geheten door mevr. J.A. de Vries, de locatieteam leider. Vervolgens hebben de leerlingen drie workshopronde’s gehad. Ze hebben online zelf een keuze gemaakt van welke afdelingen ze een workshop wilden hebben. Ze konden kiezen uit BWI (Bouwen Wonen en Interieur), PIE (Produceren Installeren en Energie), Z&W (Zorg en Welzijn), en SD&P (Sport, Dienstverlening en Product). Maar niet alléén de afdelingen kwamen aan bod, ook kregen ze een proefles Engels, Nederlands of Biologie. Op een actieve manier hebben de leerlingen met plezier kennis gemaakt met de school. Donderdag 15 november a.s. is er nog een doe dag op de locatie. Wil je ook meedoen? Geef je dan op...

Lees verder »