Wa makket de minste flaters

Maandagavond werd er een Frysk Diktee gehouden in de bibliotheek. Twaalf personen wilden graag meedoen om te kijken hoe het met hun Friese spelling was. Het eerste deel van de avond werd het dictee voorgelezen. Dit werd gedaan door Maaike van Dijk, docent bij de Afûk. Zij had een eigen dictee gemaakt, met een leuke verhaallijn, wat niet te moeilijk, maar ook niet te gemakkelijk was.Vervolgens keken de deelnemers elkaars dictee na. Zo kon na de pauze bekend worden wie de minste fouten had gemaakt en zich kenner van de Friese taal mocht noemen. Naderhand was er ruimte om met Maaike in discussie te gaan over wat wel en niet taalkundig goed is in het Fries.Wa makket de minste flaters

Lees verder »