Winstwaarschuwing voor gemeente Dantumadiel

Het worden financieel zware tijden voor de gemeente Dantumadiel, dat blijkt uit de begrotingsvergadering van de gemeenteraad. De afvalstoffenheffing voor inwoners gaat volgend jaar met 9,5% omhoog en de algemene reserves, waar begin dit jaar nog 9 miljoen euro in zat, krimpen fors. Er zijn nog grote financiële risico’s voor het sociaal domein en de ambtelijke fusie met DDFK, waar alle ambtenaren van Dantumadiel voor werken. Daarentegen worden er ondertussen wel structureel € 100.000,- extra uitgetrokken voor bestuurskosten, o.a. voor extra uren voor de wethouders en de gemeentesecretaris. En geld voor een zomerontmoeting met de burgers waar jaarlijks € 10.000,- voor gereserveerd wordt.Stijgende lastenDe gemeenteraad van Dantumadiel heeft op maandag 5 november de begroting besproken in haar raadsvergadering. Bijna alle partijen erkenden dat de gemeente met deze begroting in zwaar weer komt en ook de wethouder van financiën kon zich die zorgen voorstellen. Het college kon de begroting alleen sluitend...

Lees verder »