Planning fusietraject aangepast

Arlanta en VCBO Kollumerland hebben op 24 mei j.l. de intentie uitgesproken om te gaan voor een bestuurlijke fusie. Het streven was om per 1 januari 2019 te fuseren. Actuele ontwikkelingen hebben tot gevolg dat die datum met drie maanden is opgeschoven.Wat vooraf gingEr is sinds de intentieverklaring een onderzoek ingesteld om inzichtelijk te maken wat de gevolgen van de bestuurlijke fusie zijn en onder welke voorwaarden en op welke manier beide organisaties kunnen samengaan. Pas als het onderzoekstraject en de besluitvorming zorgvuldig zijn doorlopen, wordt besloten tot fusie. Afgelopen periode zijn een stuurgroep en drie klankbordgroepen (onderwijs & identiteit, huisvesting & financiën en personeel & organisatie) druk bezig geweest met dat onderzoek.Zorgvuldigheid voor snelheidIn de planning van het fusietraject is het uitgangspunt altijd geweest dat zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid. Recentelijk is de stuurgroep tot de conclusie gekomen dat de zorgvuldigheid in het geding komt, als de fusiedatum van 1 januari...

Lees verder »