Boargemaster ferbiedt aldjiersfjoer yn Wierum

Mei âld en nij mei dit jier gjin âldjiersfjoer komme yn Wierum. Dat hat de boargemaster fan Dongeradiel besletten. Hûs-oan-hûs is it brief ferspraat yn Wierum om alle bewenners op de hichte te bringen.Oanlieding is de gong fan saken yn de lêste âldjiersnacht. Doe makken de Wierumers oan De Breedte in folle gruttere en hegere fjoerbulte as koart dêrfoar yn in oantal petearen mei de jongeren ôfpraat wie.OerdreaunYn it doarp wurdt ûngelyk reagearre op it ferbod. Guon Wierumers fine it ferbod oerdreaun, want in ûngelok is der noch nea bard by it âldjiersfjoer, mar der binne ek guon dy't de boargemaster gelyk jouwe.Ien fan de jongeren dy't by de lêste aldjiersdei by it fjoer yn Wierum belutsen wie, is de 17-jierrige Johannes Talma. Hy jout wol ta dat de jongeren har net oan de ôfspraken hâlden hawwe. Hy hopet dat noch mei de gemeente te praten is.EvaluaasjesOp 31 jannewaris en...

Lees verder »