Informatieavond over Carbidschieten Kollumerland c.a.

Een druk bezochte informatieavond op woensdagavond 7 nov in het gemeentehuis in Kollum over wijziging regels over Carbidschieten. Iedereen was harte uitgenodigd om je plannen met de gemeente te bespreken en de nodige afspraken te maken.Met ingang van 2018 heb je toestemming van de burgemeester van Kollumerland c.a. als je carbid wilt afschieten! Dit is dus anders dan in voorgaande jaren: je moet nu toestemming vragen om carbid af te schieten! De gemeente bekijkt samen met de politie of het terrein geschikt is. Als dit het geval is, krijg je een aanwijsbesluit.Waarom deze wijziging?De vier gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland c.a., de DDFK gemeenten, zijn op alle terreinen bezig het beleid zoveel mogelijk gelijk te krijgen. Voor carbidschieters in Dantumadiel, Dongeradeel en Ferwerderadeel gold al dat ze toestemming bij de burgemeester moesten vragen. Vanaf 2018 geldt dit dus ook voor de carbidschieters van Kollumerland c.a. De regels voor carbidschieten...

Lees verder »