Kerken in Kollum steunen de voedselbank

Ook dit jaar organiseerde de Protestantse Gemeente van Kollum weer een inzameling van oogstproducten tbv de voedselbank. Woensdagavond 7 november was het dankstond voor gewas en arbeid veel mensen brachten voor af /tijdens of na de kerkdienst oogst-opbrengst naar de Oosterkerk in Kollum voor de voedselbank.De leden van de ZWO stonden klaar om de oogstopbrengst (aardappelen, appels, peren, uien, wortelen etc.) in ontvangst te nemen. Op deze manier wil de ZWO op een heel concrete manier hulp bieden aan de arme kant van onze samenleving! Wat heeft dit nu allemaal met de ZWO-commissie van de Protestantse Gemeente Kollum te maken? De ZWO gebruikt al jaren het volksvoedsel -de aardappel- als middel om de armoede te bestrijden.Ook werden de ouderen in de gemeente niet vergeten, want woensdag waren er vrijwilligers om de fruitmandjes klaar te maken 200 stuks. Vijfennegentig bezoekdames van P.B.D. brachten woensdagmiddag de 200 fruitmandjes langs de ouderen in...

Lees verder »