Noordoost-Friese initiatieven ontvangen prijs

Op maandag 5 november jl. vond in Raard de afsluitende bijeenkomst plaats van BIOGOV, een onderzoek dat opgezet was door de WUR, Universiteit Wageningen. Een deel van dit onderzoek vond plaats in noordoost-Friesland.Ook regio’s in België, Polen, Zweden, Spanje, Roemenië en Bulgarije werden nader onder de loep genomen. De Dokkumer stichting Elkenien Grien kwam -samen met enkele andere organisaties- in aanmerking voor een prijs op het gebied van plattelandsaangelegenheden, zoals biodiversiteit, werk, kennis, cultuur en zorg voor het milieu. Ook de omslag naar schonere brandstoffen en CO²-reductie werd onderzocht. Een internationaal gemêleerd gezelschap verzamelde zich maandag in dorpshuis De Nije Pôle om hun plannen en adviezen te presenteren.Universiteit Wageningen had diverse buitenlandse gasten uitgenodigd voor een drieweekse leergang over de transitie in de (biologische) landbouw en biodiversiteit. Ook onze regio was daar intensief bij betrokken. De deelnemers van de leergang kwamen uit verschillende Afrikaanse landen, India, Oostenrijk, Guatemala en uit...

Lees verder »