Aanpak steenmarter in weidevogelgebied heeft succes

ALDEBOARN – Om weidevogels te beschermen zijn dit voorjaar in het weidevogelgebied rondom Aldeboarn, tien steenmarters gevangen en gedood. Dit heeft ervoor gezorgd dat er in het gebied minder nesten leeggeroofd werden door steenmarters. Het aantal weidevogelkuikens dat uit het ei kwam, steeg desondanks met slechts zeven procent. Bij Aldeboarn is de steenmarter veruit de grootste rover van weidevogelnesten, zo bleek uit onderzoek van de provincie in 2017. Deze dieren mochten daarom van 7 maart tot en met 30 juni 2018 gevangen worden. Dit heeft ertoe geleid dat het aandeel van steenmarters in het leegroven van nesten daalde naar 35%. In 2017 was dat nog 55%. In totaal zijn er in tien steenmarters gevangen. Twee steenmartervrouwtjes met jongen zijn met rust gelaten. Zij waren tijdens de onderzoeksperiode aanwezig in het gebied. Nestoverleving Het aantal kuikens dat uit het ei komt, is in vergelijking met 2017 met slechts zeven procent gestegen....

Lees verder »