Zilte landbouw als oplossing voor wereldwijd probleem

(Tekst: Persbericht) Verzilting van landbouwgrond. Door klimaatverandering een groeiend en mondiaal probleem. Denk aan droogte in Nederland en overstromingen in Bangladesh. Beide zorgen voor de ophoping van zout in de bodem, waardoor veel landbouwgrond als onbruikbaar wordt beschouwd. Dit vormt een bedreiging voor boeren in hun bestaan en voor wereldwijde voedselproductie. Maar er is een...

Lees verder »