Vriendenclub Zeerobben

De Vriendenclub bij Zeerobben is niet meer weg te denken bij de club. De vriendenclub, opgericht in 1990,  is een van de  pijlers waarop de club steunt. De“Vriendenclub Zeerobben” zorgt voor een extra stukje financiële ondersteuning van de club. De doelstelling luidt als volgt: “Het bijeenbrengen van gelden,waarvan uitgaven kunnenLees meer-->>

Lees verder »