Ingezonden: Integraal Masterplan Sociaal Domein

Recent werden de Waddeneilanden getroffen door een kleine ramp a.g.v. het overboord slaan van een paar honderd zeecontainers. Enkele burgemeesters pleitten rap voor een Rijksrampenplan voor de Waddeneilanden.Vorig jaar was er in de week tegen eenzaamheid in Brugchelencamp te De Westereen een mini-symposium met als thema kwetsbare ouderen. Op dat symposium werd o.m. benoemd, dat in 2035 bijna 80% van de bevolking in Noordoost Friesland (NOF) ouder is dan 75 jaar(!).Nu de gemeente Noardeast-Fryslân is ontstaan en zijn nieuwe gemeenteraad is aangetreden, lijkt mij dát de gelegenheid, gelet op de huidige sociaal- demografische en geografische gegevens, om te anticiperen op de toekomstige bevolkingssamenstelling en vooral op de te verwachten zorgbehoefte.Terwijl burgemeesters terecht pleitten voor een Rijksrampenplan voor de Wadden, zou ik hier een lans willen breken voor een Integraal Masterplan Sociaal Domein in de uitgestrekte en omvangrijke gemeente Noardeast- Fryslân. Vanwege de voormalige DDFK-constructie ligt in dit verband uitbreiding met...

Lees verder »