Vragen GroenLinks over stand van zaken bij museum Belvedère

HEERENVEEN – Gemeenteraadslid voor GroenLinks, Grietje van Dijk stelde donderdag 10 januari, in de commissie SamenlevingsZaken vragen over de stand van zaken omtrent museum Belvedère. Aanleiding hiervoor was een motie vreemd die op 19 december is aangenomen bij de Provinciale Staten Fryslan. In deze motie wordt het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om samen met de gemeente Heerenveen en museum Belvedère de door Belvedère gestelde problemen met betrekking tot financiën en/of het groot achterstallig onderhoud inzichtelijk te maken en op te lossen. Museum Belvedère stelt al geruime tijd te kampen met problemen met betrekking tot de financiën en achterstallig onderhoud. Museum Belvedère is een parel onder de kleine musea, sprak onze burgemeester van der Zwan tijdens zijn nieuwjaarstoespraak, een museum om trots op te zijn. Daar is GroenLinks Heerenveen het van harte mee eens. Belvedère is een museum met onderscheidende identiteit en is een cultureel toeristische trekpleister van formaat. Een...

Lees verder »