Morra-Lioessens en Ternaard winnaars Dorpenpartij Federatie Dongeradeel

Afgelopen zaterdag werd de jaarlijkse dorpenpartij verkaatst in de Ynzet te Holwerd. Sponsor van deze partij was zoals de voorgaande jaren Restaurant Land- en Zeezicht. Bij de dames stonder er 3 parturen op de lijst maar helaas door ziekte verviel er een partuur. De Dames parturen Ternaard en Anjum hebben in de eerste omloop om de wisselbeker gekaatst. In een spannende partij van 5-4, 6-4 won Ternaard deze partij. Na deze omloop zijn de dames door elkaar geloot en zijn er nog 2 omlopen gekaatst. In de B klasse was er een mooie lijst met 6 parturen.De parturen Paesens-Moddergat en Morra-Lioessens 3 kaatsten om de 3e prijs, partuur Paesens-Moddergat won dit met 5-3-6-0. In de finale kaatsten de parturen Morra-Lioessens 1 tegen Brantgum. Brantgum kon tegen het sterke partuur van Morra-Lioessens niet genoeg weerstand bieden waardoor de finale met 5-2 werd gewonnen door Morra Lioessens 1.De uitslagen:Dames 1e prijs dorpenpartijTernaard...

Lees verder »