Soarchorganisaasjes hâlde banemerk yn it Hearrenfean en Dokkum

De ynstânsjes wolle minsken dy't wurk sykje yn de soarch op leechdrompelige wize yn de kunde komme litte mei it fak. Lês mear oer: Soarchorganisaasjes hâlde banemerk yn it Hearrenfean en Dokkum.

Lees verder »