Voorleeswedstrijd Noordwest-Fryslân

FRANEKER - Op woensdag 13 februari a.s. organiseert Bibliotheken Noord Fryslân de regiowedstrijd van de Nationale Voorleeswedstrijd in de Koornbeurs in Franeker.

Lees verder »