Meer uitkeringsgerechtigden aan het werk in Dantumadiel

Wethouder Rommy Kempenaar maakt werk van de uitvoering van de Participatiewet en wil zoveel mogelijk mensen begeleiden vanuit de bijstand naar betaald werk. Eén van de middelen die hiervoor wordt ingezet is het project “Meedoen”. Dit project is erop gericht om het volledige bestand met uitkeringsgerechtigden goed in beeld te krijgen en er voor te zorgen dat deze groep voldoende kansen krijgt zich te ontwikkelen in het participatieaanbod. Dit project, met een uitvoeringsperiode van 3,5 jaar, start in 2019 en wordt uitgevoerd door werk- leerbedrijf NEF, die o.a. voor de gemeente Dantumadiel de participatiewet uitvoert.Omdat de huidige instroom bij NEF lager is dan verwacht, heeft NEF de afgelopen maanden capaciteit vrijgemaakt om met een beperkte groep deelnemers dit traject alvast te starten. Hiervoor is een beperkte groep, tot en met 30 jaar, uit de kaartenbak benaderd met als doel een actueel beeld te krijgen van deze deelnemers en een advies...

Lees verder »