Heerenveense jongeren drinken steeds minder alcohol

HEERENVEEN – Uit evaluatie blijkt dat de jongeren in de gemeente Heerenveen steeds minder en ook minder jong alcohol drinken. Daarbij is gebruik gemaakt van de cijfers uit 2012 en van 2016. Ook afgezet tegen provinciale en landelijke gegevens blijkt dat. “We zien dat de trend op het gebied van alcoholgebruik in Heerenveen positief is omgebogen. Toch is dat geen reden om achterover te leunen,” zegt wethouder Jelle Zoetendal. “Er zijn nog voldoende aandachtspunten voor de toekomst.” Evaluatie en gegevens Sinds 2013 ligt de taak van preventie en handhaving van de Drank- en Horecawet bij de gemeenten. Daarom is er een gemeentelijk beleidsplan ‘Preventie- en Handhavingsplan Jeugd en Alcohol 2014-2017’ vastgesteld. In 2012 is een zogenaamde nulmeting gedaan en in 2016 een tussenevaluatie. In de tussentijd is ook nog de leeftijdsgrens voor kopen en in gebruik hebben van alcoholhoudende drank verhoogd van 16 naar 18 jaar. De NIX18-campagne heeft zeker...

Lees verder »